Zhang Hui Wen (张慧雯) Profile and Facts

Zhang Hui Wen (张慧雯) is a Chinese actress born on 13 January, 1993 in Yingtan, Jiangxi, China.