CHUANG 2021 Third Elimination Rankings Is Released

Recently, CHUANG 2021 Released the Full List of Trainee Rankings for their Third Elimination Round. The top eleven members so far are: Liu Yu, Zanduo, Mika, Riki, Yin Haoyu, Qing Lian, Gao Qingchen, Zhou...