CHUANG 2021 Rankings Of Trainees First Elimination Round Full List

CHUANG 2021 overall trainee rankings for the show has been released as of 20th March 2021, at 7PM.

Chuang 2021 Class A Trainees From The First Round of Elimination
Chuang 2021 Class A Trainees From The First Round of Elimination
Fortunately this time round, the trainees in class A did not see a major shuffle unlike in Youth With You 3.
The current rankings are as follows and accurate as of CHUANG 2021 episode 5 :
 1. Liu Yu (-)
 2. Santa (-)
 3. Rikimaru (⬆️)
 4. Mika (⬇️)
 5. Zhou Keyu (-)
 6. Lin Mo (-)
 7. Zhang Jiayuan (-)
 8. Caelan (-)
 9. Patrick (⬆️)
 10. Ren Yinpeng (⬇️)
 11. Oscar Wang (-)
 12. Gan Wangxing (-)
 13. Liu Zhang (⬆️)
 14. Wu Yuheng (⬇️)
 15. Jing Long (⬇️)
 16. Nine (⬇️
 17. Hiroto (⬆️)
 18. Bo Yuan (⬆️)
 19. Han Peiquan (⬇️)
 20. Zhang Xinyao (⬇️)
 21. Bo Yuan (⬆️)
 22. Yu Gengyin(⬆️)
 23. Shao Mingming (⬇️)
 24. Fu Sichao (⬇️)
 25. Hu Yetao (⬆️)
 26. Zhang Teng (⬇️)
 27. Amu (⬇️)
 28. Xue Bayi (⬆️)
 29. Lelush (⬆️)
 30. Xie Xingyang (⬆️)
 31. He Yifan (⬇️)
 32. Asuka (⬇️)
 33. Luo Dinghao (⬇️)
 34. Dai Shaodong (⬇️)
 35. Li Luo Er
 36. Ye Hao Ran (⬇️)
 37. Zeng Hanjiang (↔️)
 38. Luo Yan (⬇️)
 39. Nuo Yan (⬆️)
 40. Rong Yao (⬇️)
 41. Yu Yang (⬇️)
 42. Huang Kun (⬆️)
 43. Wu Hai (⬆️)
 44. Ichika (⬆️)
 45. Fan Zhener(⬆️)
 46. Wei Zi Yue (⬇️)
 47. He Zhenyu
 48. Xu Shaolan (⬆️)
 49. Eisho (⬆️)
 50. Gui Shangqi (⬆️)
 51. Zhang Zhang (⬆️)
 52. Wang Xiao Cheng (⬇️)
 53. Jiang Dunhao  (⬆️)
 54. Qu Boyu (⬇️)
 55. He Yujun (⬆️)

CHUANG 2021 Trainees eliminated from the show(ranked accordingly)

Chuang 2021 First Round of Eliminated Trainees
Chuang 2021 First Round of Eliminated Trainees
 1. David
 2. Li Zekun
 3. Lin Yuxiu
 4. Li Jiahao
 5. Ýuya
 6. Liu Tanghui
 7. Yi Han
 8. Yuu
 9. Li Jiaxiang
 10. Lai Yaoxiang
 11. Cao Zuo
 12. Ling Xiao
 13. Li Peiyang
 14. Li Zhengting
 15. Shingo
 16. Lindow
 17. Shingo
 18. Ryo
 19. Chen Junjie
 20. Xiao Liheng
 21. Liu Yandongji
 22. Deng Mingxin
 23. Liu Cong
 24. Keiya
 25. Gu Liulin
 26. Wei Yujie
 27. Andy
 28. Akezhuli
 29. Qian Zhengyu
 30. Luke
 31. Chen Duanfeng
 32. Jumpei
 33. Xu Shengzi
 34. Wang Zehao
 35. Kazuma Mitchell (Withdrew)

Who did you vote for this time round? Share your thoughts with us below. Remember to tune in for Chuang 2021 on Saturdays!


Stay updated about the latest C-pop news through our telegram group!????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Please credit our site www.dailycpop.com