“CHUANG 2021” Rankings For Second Elimination Round

The second elimination rankings for Trainees in Chuang 2021 has been announced as of 3rd April 2021.

Chuang 2021 Class A
Chuang 2021 Class A Second Eliminations

The full list of overall trainee rankings are as such:

 1. Zhou Keyu
 2. Santa
 3. Rikimaru
 4. Liu Yu
 5. Oscar
 6. Mika
 7. Patrick
 8. Lin Mo
 9. Bo Yuan
 10. Zhang Jiayuan
 11. Gan Wangxing
 12. Hiroto
 13. Caelan
 14. Nine
 15. Liu Zhang
 16. Wu Yuheng
 17. Ren Yinpeng
 18. Zhang Xingte
 19. Fu Sichao
 20. Zhang Xinyao
 21. Lelush
 22. Yu Gengyan
 23. Xie Xingyang
 24. Amu
 25. He Yifan
 26. Zeng Hanjiang
 27. Wei Ziyue
 28. Wu Hai
 29. Xue Bayi
 30. Zhang Teng
 31. Rong Yao
 32. Hu Yetao
 33. Jing Long

  Top 11 Trainees
  Top 11 Trainees
Top 33 Trainees
Top 33 Trainees

Eliminated Trainees:

 1. Gui Shangqi
 2. Ichika
 3. Nuo Yan
 4. Luo Yan
 5. Eisho
 6. Ye Haoran
 7. Han Peiquan
 8. Lu Dinghao
 9. Shao Mingming
 10. Li Luoer
 11. Yu Yang
 12. Wang Xiaochen
 13. Qu Boyu
 14. Jiang Dunhao
 15. Dai Shaodong
 16. Huang Kun
 17. Lai Lai
 18. He Zhenyu
 19. Xu Shaolan
 20. He Yijun
 21. Zhang Zhang
 22. Fan Zhener

 

Chuang 2021 Eliminated
Chuang 2021 Eliminated trainees

What do you think about this second round of eliminations? Share your thoughts and comments with us below!


Stay updated about the latest C-pop news via our Telegram Group!????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Please credit our site www.dailycpop.com